Chỉ đạo đốn hạ 91 cây rừng, nguyên GĐ Khu bảo tồn Đồng Nai bị cảnh cáo

Một gốc cây rừng bị đốn hạ. Ảnh: Hà Anh Chiến
Một gốc cây rừng bị đốn hạ. Ảnh: Hà Anh Chiến
Một gốc cây rừng bị đốn hạ. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top