Chỉ cần hộ khẩu là được bảo lãnh phương tiện giao thông vi phạm

Người dân vi phạm giao thông có thể được bảo lãnh giữ phương tiện. Ảnh: TTH
Người dân vi phạm giao thông có thể được bảo lãnh giữ phương tiện. Ảnh: TTH
Người dân vi phạm giao thông có thể được bảo lãnh giữ phương tiện. Ảnh: TTH
Lên top