Chém chết bạn vì đoán sai tên nhân vật trong game

Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh:Trường An
Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh:Trường An
Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh:Trường An