Chém cậu ruột tử vong rồi chạy đến nhờ công an bắt "ma"