Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chém cậu ruột tử vong rồi chạy đến nhờ công an bắt "ma"