Chém bạn thân vì nghi tòm tem với vợ

Tiến thừa nhận "đã sai" và mong được giảm nhẹ hình phạt.
Tiến thừa nhận "đã sai" và mong được giảm nhẹ hình phạt.
Tiến thừa nhận "đã sai" và mong được giảm nhẹ hình phạt.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top