Che biển số bị xử phạt thế nào?

Một lái xe ôm công nghệ dùng khẩu trang che biển số trên đường Xã Đàn, Hà Nội. Ảnh: Q.H
Một lái xe ôm công nghệ dùng khẩu trang che biển số trên đường Xã Đàn, Hà Nội. Ảnh: Q.H
Một lái xe ôm công nghệ dùng khẩu trang che biển số trên đường Xã Đàn, Hà Nội. Ảnh: Q.H
Lên top