Cháy rừng phòng hộ ở Quảng Nam: Cơ quan điều tra vào cuộc

Cháy rừng phòng hộ huyện Đông Giang. Ảnh: Thanh Chung
Cháy rừng phòng hộ huyện Đông Giang. Ảnh: Thanh Chung
Cháy rừng phòng hộ huyện Đông Giang. Ảnh: Thanh Chung
Lên top