Cháy cơ sở massage trong đêm

Lực lượng chữa cháy sử dụng thang để tiếp cận khu vực lửa đang bốc cao tại cơ sở massage Thiên Nam. Ảnh: Hoàng Anh
Lực lượng chữa cháy sử dụng thang để tiếp cận khu vực lửa đang bốc cao tại cơ sở massage Thiên Nam. Ảnh: Hoàng Anh
Lực lượng chữa cháy sử dụng thang để tiếp cận khu vực lửa đang bốc cao tại cơ sở massage Thiên Nam. Ảnh: Hoàng Anh
Lên top