Cháu của Đinh Ngọc Hệ: “Cậu nhờ đứng tên giám đốc và chỉ đạo tôi ký"

Lên top