Chặt 5 cây gỗ để dựng lán trông nương, 2 người dân ở Lào Cai bị xử tù

Bị cáo Tẩn Láo Tả và Lý Phù Tá tại phiên tòa.
Bị cáo Tẩn Láo Tả và Lý Phù Tá tại phiên tòa.
Bị cáo Tẩn Láo Tả và Lý Phù Tá tại phiên tòa.
Lên top