Chánh án TAND Tối cao: Không có tiêu cực trong vụ xét xử ông Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em

Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy (bên trái) trao đổi với luật sư trước phiên tòa ngày 11.5.
Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy (bên trái) trao đổi với luật sư trước phiên tòa ngày 11.5.
Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy (bên trái) trao đổi với luật sư trước phiên tòa ngày 11.5.
Lên top