Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình nói về việc ông Trương Quý Dương xuất cảnh