Chánh án Nguyễn Hòa Bình: Để hòa giải thành công, phải có tấm lòng nhân ái

Luật sư Nguyễn Mai Anh (thứ 3 từ trái sang) tại một buổi hòa giải cho các bên đương sự. Ảnh: C.Hùng.
Luật sư Nguyễn Mai Anh (thứ 3 từ trái sang) tại một buổi hòa giải cho các bên đương sự. Ảnh: C.Hùng.
Luật sư Nguyễn Mai Anh (thứ 3 từ trái sang) tại một buổi hòa giải cho các bên đương sự. Ảnh: C.Hùng.
Lên top