Chánh án gửi thư khen phiên tòa đầu tiên liên quan đển dịch COVID-19

Thư Chánh án TAND Tối cao gửi tới cấp xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến phòng chống dịch COVID-19.
Thư Chánh án TAND Tối cao gửi tới cấp xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến phòng chống dịch COVID-19.
Thư Chánh án TAND Tối cao gửi tới cấp xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến phòng chống dịch COVID-19.
Lên top