Chặn xe cướp tài sản nhưng gặp đúng công an mật phục

Nhóm thiếu niên tại cơ quan công an. ảnh: Công an
Nhóm thiếu niên tại cơ quan công an. ảnh: Công an
Nhóm thiếu niên tại cơ quan công an. ảnh: Công an
Lên top