Chân tướng 2 nghi phạm vụ tạt axit hủy hoại khuôn mặt nữ phụ bếp

Đối tượng Nguyễn Trọng Lộc, kẻ chủ mưu thuê người tạt axit vào mặt chị Bùi Thị Nh. Ảnh: TM
Đối tượng Nguyễn Trọng Lộc, kẻ chủ mưu thuê người tạt axit vào mặt chị Bùi Thị Nh. Ảnh: TM
Đối tượng Nguyễn Trọng Lộc, kẻ chủ mưu thuê người tạt axit vào mặt chị Bùi Thị Nh. Ảnh: TM
Lên top