“Chặn đứng” hơn 56.000 tấn quặng sắp tuồn sang Trung Quốc

“Tinh quặng sắt”  không có tên trong danh mục hàng hóa được phép xuất khẩu. Ảnh minh họa (ảnh TL).
“Tinh quặng sắt” không có tên trong danh mục hàng hóa được phép xuất khẩu. Ảnh minh họa (ảnh TL).
“Tinh quặng sắt” không có tên trong danh mục hàng hóa được phép xuất khẩu. Ảnh minh họa (ảnh TL).
Lên top