Chặn dòng tiền chảy vào các sàn forex trái phép

Công an TP.Hà Nội khuyến cáo mọi hình thức tổ chức, kinh doanh trên sàn giao dịch Forex là vi phạm pháp luật. Nguồn: CAHN
Công an TP.Hà Nội khuyến cáo mọi hình thức tổ chức, kinh doanh trên sàn giao dịch Forex là vi phạm pháp luật. Nguồn: CAHN
Công an TP.Hà Nội khuyến cáo mọi hình thức tổ chức, kinh doanh trên sàn giao dịch Forex là vi phạm pháp luật. Nguồn: CAHN
Lên top