Chấn động đường dây bác sĩ "chạy" bệnh án tâm thần cho tội phạm: Đề nghị Bộ Y tế xem xét quy trình

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa