Cha nhảy xuống hồ cứu con, cả 2 đều đuối nước, tử vong

Lên top