“Cát tặc” sông La hết đất lộng hành sau khi triển khai cấp mỏ ​

Lực lượng CSGT đường thủy tuần tra kiểm soát các phương tiện.
Lực lượng CSGT đường thủy tuần tra kiểm soát các phương tiện.