“Cát tặc” sông La hết đất lộng hành sau khi triển khai cấp mỏ ​

Lực lượng CSGT đường thủy tuần tra kiểm soát các phương tiện.
Lực lượng CSGT đường thủy tuần tra kiểm soát các phương tiện.
Lực lượng CSGT đường thủy tuần tra kiểm soát các phương tiện.
Lên top