Cấp sổ đỏ thật từ hồ sơ giả, một Trưởng phòng “xộ khám”

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai, nơi bà Sáng công tác. Ảnh T.A
Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai, nơi bà Sáng công tác. Ảnh T.A
Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai, nơi bà Sáng công tác. Ảnh T.A
Lên top