Cao Bằng: Triệt phá “tổng kho” chế biến thịt lợn chết thối thành “đặc sản hun khói”

Nội tạng lợn chết màu đen xì, đã phân hủy, không tận dụng hun khói được thì họ bốc đem đi đổ bỏ (Ảnh: Lãng Quân)
Nội tạng lợn chết màu đen xì, đã phân hủy, không tận dụng hun khói được thì họ bốc đem đi đổ bỏ (Ảnh: Lãng Quân)
Nội tạng lợn chết màu đen xì, đã phân hủy, không tận dụng hun khói được thì họ bốc đem đi đổ bỏ (Ảnh: Lãng Quân)
Lên top