Cao Bằng tổ chức tiêu huỷ gần 300 bánh heroin

Cục Thi hành án tỉnh Cao Bằng tiến hành tiêu huỷ 288 bánh heroin
Cục Thi hành án tỉnh Cao Bằng tiến hành tiêu huỷ 288 bánh heroin
Cục Thi hành án tỉnh Cao Bằng tiến hành tiêu huỷ 288 bánh heroin
Lên top