Cao Bằng: Ngăn chặn, tiếp nhận 109 công dân xuất nhập cảnh trái phép ​

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng, Cao Bằng làm thủ tục tiếp nhận các công dân xuất nhập cảnh trái phép do Trung Quốc trao trả. Ảnh: Thế Tùng.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng, Cao Bằng làm thủ tục tiếp nhận các công dân xuất nhập cảnh trái phép do Trung Quốc trao trả. Ảnh: Thế Tùng.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng, Cao Bằng làm thủ tục tiếp nhận các công dân xuất nhập cảnh trái phép do Trung Quốc trao trả. Ảnh: Thế Tùng.
Lên top