Cao Bằng khởi tố đối tượng giết người yêu đang mang thai 4 tháng

Đối tượng Đặng Tuấn Trường tại cơ quan bị khởi tố với tội danh "Giết người". Ảnh: CA Cao Bằng.
Đối tượng Đặng Tuấn Trường tại cơ quan bị khởi tố với tội danh "Giết người". Ảnh: CA Cao Bằng.
Đối tượng Đặng Tuấn Trường tại cơ quan bị khởi tố với tội danh "Giết người". Ảnh: CA Cao Bằng.
Lên top