Cao Bằng: Đề nghị truy tố kẻ tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Bị can Giàng Chính Dìn. Ảnh: Thanh Duyên - Ánh Linh/Công an Cao Bằng
Bị can Giàng Chính Dìn. Ảnh: Thanh Duyên - Ánh Linh/Công an Cao Bằng
Bị can Giàng Chính Dìn. Ảnh: Thanh Duyên - Ánh Linh/Công an Cao Bằng
Lên top