Cao Bằng: Công an đấu súng bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm

Công an Cao Bằng bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm. Ảnh CACB
Công an Cao Bằng bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm. Ảnh CACB
Công an Cao Bằng bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm. Ảnh CACB
Lên top