Cao Bằng: Bắt giữ đối tượng mua bán trái phép 48,77 gam ma túy

Đặng Văn Lày đã khai nhận hành vi buôn bán trái phép chất ma túy. Ảnh: BCB.
Đặng Văn Lày đã khai nhận hành vi buôn bán trái phép chất ma túy. Ảnh: BCB.
Đặng Văn Lày đã khai nhận hành vi buôn bán trái phép chất ma túy. Ảnh: BCB.
Lên top