Cảnh sát kể chuyện lần tìm manh mối vụ án thuê người chặt tay, chân của mình