Cảnh sát giao thông phát hiện 20 người nhập cảnh trái phép

20 người nhập cảnh trái phép bị Cảnh sát giao thông phát hiện. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.
20 người nhập cảnh trái phép bị Cảnh sát giao thông phát hiện. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.
20 người nhập cảnh trái phép bị Cảnh sát giao thông phát hiện. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.
Lên top