"Cảnh sát giao thông được giữ lại 70% tiền phạt là không chính xác"

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh T.Vương
Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh T.Vương
Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh T.Vương
Lên top