Cảnh sát giao thông cả nước xử lý 916 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn

Vi phạm không đội mũ bảo hiểm bị CSGT kiểm tra. Ảnh: Minh Hạnh.
Vi phạm không đội mũ bảo hiểm bị CSGT kiểm tra. Ảnh: Minh Hạnh.
Vi phạm không đội mũ bảo hiểm bị CSGT kiểm tra. Ảnh: Minh Hạnh.
Lên top