Cảnh sát điều tra mở rộng đường dây mua bán thận xuyên quốc gia

Tôn Nữ Thị Huyền tại cơ quan công an. Ảnh CACC
Tôn Nữ Thị Huyền tại cơ quan công an. Ảnh CACC
Tôn Nữ Thị Huyền tại cơ quan công an. Ảnh CACC
Lên top