Cảnh sát đặc nhiệm truy đuổi 10km, tóm gọn 2 tên cướp