Cảnh sát cơ động ngăn chặn hàng chục thanh - thiếu niên hỗn chiến

Hiện trường vụ việc. Ảnh: LX
Hiện trường vụ việc. Ảnh: LX
Hiện trường vụ việc. Ảnh: LX
Lên top