HẢI PHÒNG:

Cảnh sát biển tạm giữ gần 3.000 tấn than vi phạm