Cảnh sát 113 khống chế 1 thanh niên ngáo đá cầm hung khí xông vào nhà dân