Phá đường dây cho 60.000 khách vay nặng lãi qua app:

Cảnh giác với bẫy vay tiêu dùng thời điểm dịch

Hai đối tượng quản lý điều hành đường dây cho vay nặng lãi qua app. 
Ảnh: Công an cung cấp
Hai đối tượng quản lý điều hành đường dây cho vay nặng lãi qua app. Ảnh: Công an cung cấp
Hai đối tượng quản lý điều hành đường dây cho vay nặng lãi qua app. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top