Cảnh báo tình trạng trộm đột nhập công sở, trường học tại Quảng Trị

Camera an ninh của một đơn vị tại Quảng Trị ghi cảnh tên trộm đột nhập vào các phòng làm việc. Ảnh: CA cung cấp.
Camera an ninh của một đơn vị tại Quảng Trị ghi cảnh tên trộm đột nhập vào các phòng làm việc. Ảnh: CA cung cấp.
Camera an ninh của một đơn vị tại Quảng Trị ghi cảnh tên trộm đột nhập vào các phòng làm việc. Ảnh: CA cung cấp.
Lên top