Cảnh báo tình trạng lừa đảo qua tin nhắn mạo danh ngân hàng

Hình ảnh một trang web mạo danh ngân hàng, lừa đảo người dân. 
Ảnh: Công an cung cấp
Hình ảnh một trang web mạo danh ngân hàng, lừa đảo người dân. Ảnh: Công an cung cấp
Hình ảnh một trang web mạo danh ngân hàng, lừa đảo người dân. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top