Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tiền cọc khi giao dịch bất động sản

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm giả; 1 giấy chứng minh nhân dân làm giả mang tên Nguyễn Văn Cam. Ảnh: Công an Đồng Nai
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm giả; 1 giấy chứng minh nhân dân làm giả mang tên Nguyễn Văn Cam. Ảnh: Công an Đồng Nai
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm giả; 1 giấy chứng minh nhân dân làm giả mang tên Nguyễn Văn Cam. Ảnh: Công an Đồng Nai
Lên top