Cảnh báo một số thủ đoạn của tội phạm cướp tài sản

Hai nghi phạm Trường và Giáp đã thừa nhận lên kế hoạch giết tài xế Grab để cướp của từ trước. Ảnh: PV
Hai nghi phạm Trường và Giáp đã thừa nhận lên kế hoạch giết tài xế Grab để cướp của từ trước. Ảnh: PV
Hai nghi phạm Trường và Giáp đã thừa nhận lên kế hoạch giết tài xế Grab để cướp của từ trước. Ảnh: PV
Lên top