Cẩn trọng với những vị khách đêm khuya

Đối tượng Phong cướp xe của ông Bụng sau khi bị bắt. Ảnh: C.A
Đối tượng Phong cướp xe của ông Bụng sau khi bị bắt. Ảnh: C.A