Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị phạt tới 60 triệu đồng

Tăng mức phạt với hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí. Ảnh minh họa
Tăng mức phạt với hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí. Ảnh minh họa
Tăng mức phạt với hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí. Ảnh minh họa
Lên top