Cần Thơ: Phá sòng bạc quy mô lớn trong khách sạn

Hiện trường vụ đánh bạc. Ảnh công an cung cấp
Hiện trường vụ đánh bạc. Ảnh công an cung cấp
Hiện trường vụ đánh bạc. Ảnh công an cung cấp
Lên top