Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cần Thơ: Nữ trưởng phòng dùng tiền tham ô sửa sắc đẹp và mua túi xách hiệu