Cần Thơ: Đang sửa nhà, thợ sơn bất ngờ đâm chủ nhà trọng thương

Lên top