Cần Thơ:

Bị kỷ luật vì viết bình luận trên Facebook

Nội dung quyết định kỷ luật đảng đối với ông Trần Tuấn Kiệt
Nội dung quyết định kỷ luật đảng đối với ông Trần Tuấn Kiệt
Nội dung quyết định kỷ luật đảng đối với ông Trần Tuấn Kiệt
Lên top