Cần sửa luật để nghiêm trị những "con ma men" cầm lái

Tài xế quỳ gối xin lỗi nạn nhân sau khi tông trực tiếp vào đội khiêng quan tài đám tang làm 4 người chết ở Bình Định (ngày 11.4). Ông này khai đã sử dụng bia rượu trước đó.
Tài xế quỳ gối xin lỗi nạn nhân sau khi tông trực tiếp vào đội khiêng quan tài đám tang làm 4 người chết ở Bình Định (ngày 11.4). Ông này khai đã sử dụng bia rượu trước đó.
Tài xế quỳ gối xin lỗi nạn nhân sau khi tông trực tiếp vào đội khiêng quan tài đám tang làm 4 người chết ở Bình Định (ngày 11.4). Ông này khai đã sử dụng bia rượu trước đó.
Lên top